Vormingsproces

De 4 bouwstenen die het succes maken van een vormingsproces bestaan uit:
het Weten, er kennis van hebben.
het Inzien, het nut ervan onderkend hebben,
het Toepassen, het bewust gebruiken in nieuwe situaties,
en het Integreren, het opnemen in je persoonlijkheid, er spontaan naar handelen.
De ene bouwsteen kan niet zonder de andere. Er zijn harde en minder harde bouwstenen. Alleen het voortdurend toepassen van de behandelde principes kan uiteindelijk leiden tot nieuw verworven gedragspatronen en gewoonten. Om zover te komen, zijn echter geloof en karakter, moed en volharding vereist.
Uiteraard zal een positieve kijk op al deze bouwstenen essentieel zijn indien men wil slagen in zijn opzet naar verandering toe en naar het streven naar geluk in de job.