Vormingsproces

“W I T I”

De 4 bouwstenen die het succes maken van een vormingsproces bestaan uit:
het Weten, er kennis van hebben, het Inzien door het nut ervan te begrijpen,
het Toepassen door het bewust te gebruiken in nieuwe situaties en het Integreren door het opnemen in je gedrag zodat je er spontaan mee kan omgaan.
De ene bouwsteen kan niet zonder de andere. Er zijn harde en minder harde bouwstenen. Alleen het voortdurend toepassen van de behandelde principes kan uiteindelijk leiden tot nieuw verworven gedragspatronen en gewoontes. Om zover te komen, zijn echter geloof en karakter, moed en volharding vereist.
Uiteraard zal een positieve kijk op al deze bouwstenen essentieel zijn indien men wil slagen in zijn opzet naar verandering toe en naar het streven naar geluk in de job.