Privacywetgeving voor uw organisatie: schep klaarheid in deze Europese wet.

In het kader van de nieuwe Europese wet inzake privacy kan u beroep doen op onze expert, dr Jurist de heer Danny Devolder. Sinds meer dan 3 jaar heeft deze jurist de opvolging gedaan van deze wetgeving. Vandaag kan hij de organisatie helpen om klaarheid te scheppen in deze materie. Aan de hand van een audit zal hij de sterktes, zwaktes en zelfs de opportuniteten in kaart brengen om zo de juiste beslissingen te nemen die dan ook alle twijfels en drastische gevolgen zak vermijden. Met zijn ervaring in It en de juridische inzichten doet hij zijn werk in 1 dag. Aan de hand van de Vaak structuur helpt hij de organisatie klaar te zien. De v staat voor verkennen van de informatiestromen aan de hand van een stuurgroep, de eerste a staat voor het analyseren van de zwaktes, de tweede a staat voor alternatieve oplossingen en de k voor de keuzes die genomen worden. Het volstaat om ons een seintje te geven voor een afspraak te plannen voor deze audit. De audit duurt één volledige dag waarvoor u een forfaitaire fee betaalt. Een telefoontje volstaat op het nummer 0475 369 507.