Participatieve training

  Sinds enkele jaren is het geven van een training geevolueerd van ‘De trainer weet het’ naar ‘De mensen weten het beter’.   Dit fenomeen inzien verandert de manier van trainen van een directieve naar een meer participatieve en kent hierdoor een specifieke aanpak.  Deze aanpak kent een specifiek proces dat de trainer dient te…

This content is for Company Coaching members only.
Log In Register