Burnnout. Mythe of realitieit.

 

Ik vrees dat Burnout vandaag de realiteit is. Het is voldoende om wat kennissen te bellen die mij weten te vertellen dat hun kinderen of andere familieleden of vrienden in een burnout beland zijn. De redenen zijn meestal dezelfde: hoge werkdruk, vastgeraakte denkprocessen, onvoldoende kunnen delegeren, de informaticastroom zoals emails, transversale meetings, gebrek aan ondersteuning en tenslotte de anonimiteit van de werknemer die verder zijn problemen opgekropt ziet. Het zijn vooral intellectuele beroepen met veel denkwerk en rapportering die eronder leiden. Eénmaal in deze situatie beland is er geen uitweg meer, de hersenen zijn gecrasht exact zoals we dit fenomeen kennen van de harde schijf. Menige organisaties kampen met dit fenomeen.
Wat kunnen we doen? Preventieinitiatieven nemen en deze inburgeren in de manier van werken. Hiervoor is sensibilisering een noodzaak. Preventieadviseurs kunnen adviezen geven doch de resultaten mogen niet uitblijven. Daarom pleiten wij voor een meer gefaseerde aanpak via enerzijds individuele gesprekken waarbij de vrijgemaakte informatie omgezet wordt in een concreet actieplan. Anderzijds is het ook leerrijk om de oorzaken van de mogelijke burnout via workshops te initiëren. We hebben een ‘Ikcosh’ model ontwikkeld dat werkt op 3 niveaus. Het eerste niveau is de Ik situatie die staat voor de eigen identiteit. Elke persoon heeft ergens sterke punten en goede kwaliteiten. Tegenover deze sterke punten staan echter ook allergische kwalen. Een afkeer van iets. Hoe ermee omgaan is hierbij de vraag. In die context is het leerrijk om de eigen identiteit te leren kennen. Het eigen talent en de gaven doet de persoon inzien dat hij inderdaad zo is en zich volledig kan ontplooien binnen zijn eigen kwaliteiten. Hierdoor zal hij zijn werkgewoontes op een andere manier invulling geven en weten wat en hoe hij zal moeten delegeren.
Het 2de niveau is de communicatie. Elke persoon heeft een specifieke manier van communiceren. Deze manier bepaalt sterk wie iemand is en op welke manier hij werkt en communiceert met collega’s of chefs. Dit inzicht geeft heel wat mogelijkheden omdat elk moment van onderlinge communicatie de motivatie juist zal verhogen of juist zal verlagen. Op een empatische manier instructies geven kan bijvoorbeeld helpen om de zaken vlotter te begrijpen en te overtuigen. Gezien communicatie in de twee richtingen werkt zal het voor beide personen ook aangenamer zijn om met deze manier van communiceren problemen aan te pakken en op te lossen.
Het 3de niveau is de Stresshantering. Wat de burnout voorafgaat is de stress. Stress kent zijn positieve en negatieve krachten. Hierbij is het duidelijk dat alle stoffen die het lichaam heeft continue in verandering zijn. Deze helpen om energie te krijgen maar kunnen ook zorgen dat de geest zich in een enge staat bevindt zonder uitweg. Ieder van ons heeft zijn eigen manier om stress te hanteren doch in extreme situaties gaan de stoppen doorslaan en ziet men het rode verkeerslicht niet meer. En dan is het te laat met een boete er bovenop. Korte workshops om uw eigen stress in kaart te brengen, te analyseren, te onderzoeken en mogelijke oplossingen te initiëren zal het stressniveau doen verminderen. Ook de oplossingen uit ons 2de niveau zal helpen om enerzijds voldoende energie te recupereren en bepaalde ontbrekende kwaliteiten te laten insijpelen zodat het nieuwe gedrag de burnout zal verhinderen. Uiteindelijk zijn het de keuzes die men zelf maakt, ons in staat zullen stellen om deze ziekelijke ervaring te bannen.

Meer info: cappelle.bruno@gmail.com

imap://martin-doav%40outlook%2Ecom@imap-mail.outlook.com:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E8752?part=1.7&filename=ScreenHunter_8300%20Feb.%2022%2020.16.jpg