Participatieve training

 

Sinds enkele jaren is het geven van een training geevolueerd van ‘De trainer weet het’ naar ‘De mensen weten het beter’.   Dit fenomeen inzien verandert de manier van trainen van een directieve naar een meer participatieve en kent hierdoor een specifieke aanpak.  Deze aanpak kent een specifiek proces dat de trainer dient te kennen en vraagt een specifieke competentie.  Men kan enkele kwaliteiten of gedragingen van de trainer in kaart brengen om succes te kennen in deze aanpak.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Coaching voor bedrijven

Na een training zijn bepaalde vaardigheden onvoldoende ingewerkt in het gedrag van de medewerker.  De redenen kunnen verschillend zijn zoals: onvoldoende oefening, angst om fouten te maken, geen inzicht in het hoe, spanning omdat collega’s geen tijd hebben om u te steunen, onvoldoende geduld, bepaalde zaken gewoon vergeten zijn of interne conflicten.