Ze meekrijgen die mensen.

Trainen/lesgeven/initiëren is de kunst mensen mee te krijgen. Dit proces lijkt evident doch is in de praktijk complex omwille van het analytische werk dat voorafgaat. De vele vragen die het programma rijk maakt gaan van de voorkennis deelnemers, huidig gedrag naar gewest gedrag, contextgebonden taken met uitvoeringsmodaliteiten, objectieven, culturele aspecten, strategische richtingen, pedagogische oefeningen, testen, audits, enzoverder. Het maakt het allemaal boeiend voor de lesgever maar is dit zo voor de student of leerling ?
Een open einde vraag: hoe kan ik mijn les aangenaam maken en welke zijn de vaardigheden die ik daarbij kan benutten. Leerlingen zijn divers in persoonlijkheid, in waarden, in hun kernkwaliteit, in karakter en behoeften. Een belangrijke competentie doorheen de jaren opgebouwd is ‘Stijlflexibiliteit’. Hiermede bedoelen we de manier van communiceren aanpassen aan het gedrag van de leerling. Leerlingen kunnen dromen, kunnen spontaan reageren, kunnen manipulatief gedrag vertonen, kunnen kritisch uit de hoek komen en al of niet storend overkomen. De Stijlflexibiliteit laat toe om succes te boeken met een waaier van technieken.
Een model dat wij hierbij gebruiken is ComColors. Een complex geheel van 6 kleuren die onze persoonlijkheid in kaart brengt via diverse instrospectieoefeningen en mutuele observatie.

 

Kennis delen. Hoe ouder hoe complexer!

Vele organisaties hebben gedurende jaren hun expertise opgebouwd op de kennis en de competenties van medewerkers. Logisch: je studeert af met de nieuwste technologieën en je gaat als werknemer aan de slag met deze nieuwe technologie. Een eerste weerstand als jonge werknemer ontstaat wanneer je te kampen krijgt met een ‘rot in het vak’ die…

This content is for members only.
Log In Register

Participatieve training

 

Sinds enkele jaren is het geven van een training geevolueerd van ‘De trainer weet het’ naar ‘De mensen weten het beter’.   Dit fenomeen inzien verandert de manier van trainen van een directieve naar een meer participatieve en kent hierdoor een specifieke aanpak.  Deze aanpak kent een specifiek proces dat de trainer dient te kennen en vraagt een specifieke competentie.  Men kan enkele kwaliteiten of gedragingen van de trainer in kaart brengen om succes te kennen in deze aanpak.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Coaching voor bedrijven

Na een training zijn bepaalde vaardigheden onvoldoende ingewerkt in het gedrag van de medewerker. De redenen kunnen verschillend zijn zoals: onvoldoende oefening, angst om fouten te maken, geen inzicht in het hoe, spanning omdat collega’s geen tijd hebben om u te steunen, onvoldoende geduld, bepaalde zaken gewoon vergeten zijn of interne conflicten.

This content is for members only.
Log In Register