Privacy wetgeving: audit van uw organisatie.

In het kader van de nieuwe Europese wet inzake privacy kan u beroep doen op onze expert, dr Jurist de heer Danny Devolder. Sinds meer dan 3 jaar heeft deze jurist de opvolging gedaan van deze wetgeving. Vandaag kan hij de organisatie helpen om klaarheid te scheppen in deze materie. Aan de hand van een audit zal hij de sterktes, zwaktes en zelfs de opportuniteten in kaart brengen om zo de juiste beslissingen te nemen die dan ook alle twijfels en drastische gevolgen doet verdwijnen. Met zijn ervaring in It en de juridische inzichten doet hij zijn werk in 1 dag. Aan de hand van de Vaak structuur helpt hij de organisatie klaar te zien. De v staat voor verkennen van de informatiestromen aan de hand van een stuurgroep, de eerste a staat voor het analyseren van de zwaktes, de tweede a staat voor alternatieve oplossingen en de k voor de keuzes die genomen worden. Het volstaat om ons een seinte te geven voor een afspraak te plannen voor deze audit. De audit duurt één volledige dag waarvoor u een forfaitaire fee betaalt. Een telefoontje volstaat op het nummer 0475 369 507.

Ze meekrijgen die mensen.

Trainen/lesgeven/initiëren is de kunst mensen mee te krijgen. Dit proces lijkt evident doch is in de praktijk complex omwille van het analytische werk dat voorafgaat. De vele vragen die het programma rijk maakt gaan van de voorkennis deelnemers, huidig gedrag naar gewest gedrag, contextgebonden taken met uitvoeringsmodaliteiten, objectieven, culturele aspecten, strategische richtingen, pedagogische oefeningen, testen, audits, enzoverder. Het maakt het allemaal boeiend voor de lesgever maar is dit zo voor de student of leerling ?
Een open einde vraag: hoe kan ik mijn les aangenaam maken en welke zijn de vaardigheden die ik daarbij kan benutten. Leerlingen zijn divers in persoonlijkheid, in waarden, in hun kernkwaliteit, in karakter en behoeften. Een belangrijke competentie doorheen de jaren opgebouwd is ‘Stijlflexibiliteit’. Hiermede bedoelen we de manier van communiceren aanpassen aan het gedrag van de leerling. Leerlingen kunnen dromen, kunnen spontaan reageren, kunnen manipulatief gedrag vertonen, kunnen kritisch uit de hoek komen en al of niet storend overkomen. De Stijlflexibiliteit laat toe om succes te boeken met een waaier van technieken.
Een model dat wij hierbij gebruiken is ComColors. Een complex geheel van 6 kleuren die onze persoonlijkheid in kaart brengt via diverse instrospectieoefeningen en mutuele observatie.

 

Kennis delen. Hoe ouder hoe complexer!

Vele organisaties hebben gedurende jaren hun expertise opgebouwd op de kennis en de competenties van medewerkers. Logisch: je studeert af met de nieuwste technologieën en je gaat als werknemer aan de slag met deze nieuwe technologie. Een eerste weerstand als jonge werknemer ontstaat wanneer je te kampen krijgt met een ‘rot in het vak’ die je den vertelt dat je niets van de praktijk kent en het allemaal complexer is dan je denkt. Een struikelblok voor heel wat organisaties. Dit zijn verdoken dilemma’s en beslissingen nemen om de samenwerking te verbeteren verdwijnen als sneeuw onder de zon omwille van de wet ‘Kennis is macht’. Ook bij fusies of overnames is dit probleem scheer en inslag. Men beslist op financieel vlak om het marktaandeel te verhogen door overnames en daarmee kunnen de Cfo’s de cijfers opsmukken. De gevolgen zijn dramatisch voor de interne groei van de kennis. Resultaat: experts gaan weg, men zoekt een nieuwe werkgever, men zoekt een vervanger voor diegene die vertrekt, de klanten vragen zich af wie ze nu weer over de vloer gaan krijgen. Vanuit onze ervaring is dit fenomeen niet nieuw en we adviseren om te werken op diepere processen binnen de organisatie om de kennis te delen zonder meer. Wel moet elk project aan de bron of aan de basis opgestart worden. Er zal aan diverse factoren moeten gesleuteld worden zoals: digitale tools, kennisdelingssystemen, teamrelaties en vooral aan de waarden van de organisatie. Als de vizie niet meezit kunnen we het vergeten. Ook dit proces van veranderen vraagt de inbreng van expertise via onafhankelijke partners. Het vraagt een mindset die bepaalde gewoontes doet loskoppelen van de alledaagse realiteit van bescherming en macht. We hebben een ideale tool ontwikkeld om uw veranderingsproces in een aanvaardbaar en leefbaar huis te brengen.

Participatieve training

 

Sinds enkele jaren is het geven van een training geevolueerd van ‘De trainer weet het’ naar ‘De mensen weten het beter’.   Dit fenomeen inzien verandert de manier van trainen van een directieve naar een meer participatieve en kent hierdoor een specifieke aanpak.  Deze aanpak kent een specifiek proces dat de trainer dient te kennen en vraagt een specifieke competentie.  Men kan enkele kwaliteiten of gedragingen van de trainer in kaart brengen om succes te kennen in deze aanpak.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Coaching voor bedrijven

Na een training zijn bepaalde vaardigheden onvoldoende ingewerkt in het gedrag van de medewerker.  De redenen kunnen verschillend zijn zoals: onvoldoende oefening, angst om fouten te maken, geen inzicht in het hoe, spanning omdat collega’s geen tijd hebben om u te steunen, onvoldoende geduld, bepaalde zaken gewoon vergeten zijn of interne conflicten.